Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Dorpsstraat 62A te Hoorn

Dit item is verlopen op 04-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 04-02-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 18 december 2020, Dorpsstraat 62A te Hoorn, het realiseren van een schuurwoning.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0047877. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 4 februari 2021 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO, info@fumo.nl, tel. 0566-750300, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.