Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Tordelenweg - voorlopig huisnummer 11 - te Hoorn

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 15 februari 2020, Tordelenweg - voorlopig huisnummer 11 - te Hoorn, nieuw te bouwen bedrijfswoning (tweede bedrijfswoning). Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0038430.Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 8 mei 2020 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO,  info@fumo.nl,  tel. 0566-750300, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.