Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Molenstraat 5 en Willem Barentszkade 23 te West-Terschelling (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie A, nummers 2533 en 2532), ten behoeve van toekennen nieuwe woonbestemming. Het college van B&W is van plan het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ligt ter inzage van 1 oktober t/m 12 november 2021 in het gemeentehuis van de gemeente Terschelling. Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.