Ontwerpbesluiten hogere grenswaarde geluid

Dit item is verlopen op 04-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-02-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

* Baaiduinen 26 te Baaiduinen (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie H, nummer 882), ten behoeve van toekennen nieuwe woonbestemming. Het college van B&W is van plan het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te vast te stellen.

* Ten westen van Baaiduinen 26 te Baaiduinen (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie H, nummer 883), ten behoeve van toekennen nieuwe woonbestemming. Het college van B&W is van plan het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te vast te stellen.

* Hoofdweg 3 te West-Terschelling (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie H, nummers 3421, 3422, 3423 en 3424), ten behoeve van toekennen nieuwe woonbestemming. Het college van B&W is van plan het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te vast te stellen.

Deze ontwerpbesluiten liggen van 4 februari 2021 t/m 19 maart 2021 ter inzage op het gemeentehuis (alleen op afspraak). Tegen de ontwerpbesluiten kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.