Rectificatie omgevingsvergunning Commandeursstraat 13 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 juni 2019, Commandeursstraat 13 te West-Terschelling, nieuwbouw opslag fietsen en 2 woningen, kenmerk 2019-FUMO-0034408. In week 26 is ten onrechte vermeld de locatie: Commandeursstraat 12, 8881 AZ West-Terschelling.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.