Rectificatie Omgevingsvergunning Lies 23 te Lies (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 juli 2021, Lies 23 te Lies, plaatsen van een windscherm, kenmerk 2021-FUMO-0054752. Het besluit moet uiterlijk op 6 oktober 2021 zijn genomen. In week 34 is ten onrechte vermeld dat het om de bouw van een woning gaat.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.