Rectificatie omgevingsvergunning Westerburen 33-A te Midsland

Dit item is verlopen op 30-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 30-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 april 2020, Westerburen 33-A te Midsland, permanente bewoning schuur in het kader van woonprogramma +135 gemeente Terschelling, kenmerk 2020-FUMO-0040139. In week 17 is ten onrechte vermeld de locatie Westerbuurtstraat 33-A, 8891 GN te Midsland. 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.