Tijdelijke beleidsregel evenementen vanwege corona

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-09-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft op 31 augustus 2020 een tijdelijke beleidsmaatregel vastgesteld waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van evenementen tijdelijk wordt aangepast.

De beleidsregel houdt kortgezegd in dat het aantal deelnemers aan evenementen gemaximeerd wordt op 500 personen per dag, met een maximum van 250 per locatie. Daarnaast worden aanvragen voor evenementen in de dorpskernen van West-Terschelling (Oud-West), Midsland en Formerum geweigerd.

Wegens de spoedeisendheid gaat deze beleidsregel in op 31 augustus 2020 en wordt zes weken ter inzage gelegd vanaf 7 september. Een ieder kan van 7 september tot 19 oktober 2020 een zienswijze indienen bij de burgemeester van Terschelling, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling.