Uitschrijving BRP

Dit item is verlopen op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-11-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat  mevrouw G.D. Georgieva uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 6 november 2017. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling.