Uitschrijving BRP

Dit item is verlopen op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 30-11-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat de heer S. de Jong uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 24 oktober 2017. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling.