Uitschrijving BRP

Dit item is verlopen op 20-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 20-06-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat A. Seekh-Ahmed uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 15 mei 2019. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie.