Uitschrijving BRP

Dit item is verlopen op 22-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 22-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat H.J. Noorlander uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 30 maart 2020. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling.