Uitschrijving BRP

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 02-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Wij hebben hen niet kunnen bereiken, er is geen aangifte van adreswijziging of vertrek ontvangen en na gedegen onderzoek hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland. Het college heeft besloten, op grond van art 2.22 Wet BRP, het gegeven van het vertrek van de ingezetenen ambtshalve op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres staan ingeschreven. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen. Het is niet meer mogelijk een  paspoort, rijbewijs of uittreksel uit de BRP te krijgen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van uitkering worden stopgezet.

A. Malik            (geboren 12 mei 1996), datum vertrek 23 augustus 2021

M. Gúth            (geboren 29 augustus 1999), datum vertrek 12 oktober 2021

K. Saganová    (geboren 8 juni 1996), datum vertrek 12 oktober 2021

De stukken omtrent deze uitschrijvingen liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze besluiten