Verkeersbesluit Grote Berenloop

Dit item is verlopen op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Voor de Grote Berenloop is een verkeersbesluit genomen voor het afsluiten van de volgende wegen op 5 november 2017:

- De Brandarisstraat, de Burgemeester Eschauzierstraat, de Burgemeester Mentzstraat en De Ruyterstraat te West-Terschelling van 09.45 uur tot 11.15 uur.

- De Brandarisstraat te West-Terschelling van 12.00 tot 17.30 uur.

- De Zwarteweg, Westerbuurtstraat, Willem Barentszkade te West-Terschelling van 12.00 tot 13.00 uur.

- De Hoofdweg vanaf de kruising Dellewal/Hoofdweg tot aan de kruising Formerum/ Hoofdweg van 12.00 tot 13.30 uur.

- Formerum (straat), de Molenweg en de Badweg Formerum van 12.30 tot 15.30 uur.

- De Duinweg Formerum en de Duinweg Midsland van 12.30 tot 16.00 uur.

- De Heereweg te Midsland vanaf recreatiecentrum ET 10 tot en met Midsland aan Zee van 13.00 tot 16.30 uur.

- De Oosterburen, Buitenlevenglop, en Brouwershoek te Midsland van 12.15 tot 13.30 uur.

- De Longway, Dennenweg, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszstraat, Raadhuisstraat te West-Terschelling van 12.45 tot 17.30 uur.

- In de dorpen Lies, Hoorn en Oosterend zal een deel van de Hoofdweg worden afgezet met pionnen ten behoeve van de lopers van 13.30 tot 15.30 uur.

- Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 5 november 2017 aan de zijde van de ambulancepost 50 m² worden afgezet.

- Nieuw West is van 13.30 tot 17.30 uur alleen toegankelijk via de Europalaan en Lutineweg (bij politiebureau).

- Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 5 november  aan de zijde van de begraafplaats de rij parkeerplaatsen worden ingericht als fietsenstalling.

- De bushalte aan de Longway te West -Terschelling bij de "Stilen" wordt verplaatst naar de Burgemeester van Heusdenweg ter hoogte van het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.