Verkeersbesluit jeugdloop, Kleintje Berenloop en Berenloop

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-11-2021
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Van 5 tot en met 7 november 2021 wordt voor de Kleintje Berenloop, jeugdloop en Berenloop afgesloten voor alle verkeer:

 • Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf vrijdag 5 november 2021 aan de zijde van de ambulancepost 50 m² worden afgezet ten behoeve van een op te bouwen SIGMA-tent.
 • Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf vrijdag 5 november 2021 aan de zijde van de begraafplaats de rij parkeerplaatsen worden ingericht als fietsenstalling en wordt ruimte gemaakt voor de opbouw van de SIGMA-tent;
 • Op de parkeerplaats aan de Sportlaan te West-Terschelling zal vanaf 5 november 2021 de oostelijke parkeerstrook die grenst aan het oude voetbalveld worden ingericht als fietsenstalling;

Er wordt een C1 bord van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met het onderbord ‘’Wegsleepregeling van kracht’’ geplaatst. Dit geldt tot en met 7 november 2021.

Op 6 november 2021 wordt voor de Kleintje Berenloop en jeugdloop afgesloten voor alle verkeer:

 • De Sportlaan (hoek), Longway en West Aletalaan te West-Terschelling van 11.30 en 12.15 uur;
 • De Sportlaan, Dirk Altalaan en Jan Ruijglaan te West-Terschelling van 13.00 en 15.00 uur;

Op 7 november 2021 wordt voor de (halve) marathon afgesloten voor alle verkeer:

 • De Torenstraat te West-Terschelling van 9.45 uur tot 18.00 uur;
 • De Brandarisstraat te West-Terschelling van 12.00 uur tot 17.30 uur;
 • De Zwarteweg, Westerbuurtstraat en Willem Barentszkade te West-Terschelling van 12.00 tot 13.00 uur;
 • De Hoofdweg vanaf de kruising Dellewal/Hoofdweg tot aan de kruising Midsland/Hoofdweg van 11.55 uur tot 13.15 uur. De lopers van de hele en halve marathon zullen van de Hoofdweg gebruik maken en de begeleiders van het fietspad.
  Op het fietspad is verder gedurende die periode geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Slechts de hulpdiensten, brandweer, politie en ambulance mogen gedurende die periode gebruik maken van de Hoofdweg. De afzetting geschiedt door middel van dranghekken en vooraankondigingen op de Hoofdweg. Zodra de laatste loper op de Hoofdweg is aangekomen zal de afzetting worden verplaatst richting Formerum;
 • De Hoofdweg vanaf Midsland tot Formerum van 12.05 tot 13.30 uur;
 • Formerum (straat), de Molenweg en de Badweg Formerum van 12.30 uur tot 15.30 uur;
 • De Duinweg Formerum en de Duinweg Midsland van 12.30 uur tot 16.00 uur;
 • De Heereweg te Midsland vanaf recreatiecentrum ET 10 tot en met Midsland aan Zee van 13.00 uur tot 16.30 uur;
 • De Oosterburen, Buitenlevenglop en Brouwershoek te Midsland van 12.15 uur tot 13.30 uur;
 • De Longway, Dennenweg, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszstraat, Raadhuisstraat, het fietspad Longway en de overgang kruising fietspad Badweg-Longway te West-Terschelling van 12.45 uur tot 17.30 uur;
 • In de dorpen Lies, Hoorn en Oosterend zal een deel van de Hoofdweg worden afgezet met pionnen ten behoeve van de lopers van 13.30 uur tot 15.30 uur;

Overig

 • Van 6 tot en met 7 november 2021 geldt een parkeerverbod voor de Reedekerstraat. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.