Verlenging beslistermijn Dorpsstraat 18a, Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 17-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 juli 2020, kadastraal bekend, gemeente Terschelling sectie I, nummer 661, plaatselijk bekend Dorpsstraat 18a te Hoorn, het plaatsen van handelsreclame (sticker) op het raam in de voorgevel, kenmerk 2020-FUMO-0043597. Het besluit moet uiterlijk op 2 november 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.