Verlenging beslistermijn Lies 23, Lies

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 17-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 juli 2020, Lies 23 te Lies, het plaatsen van een windscherm rond het terras en vervangen reclame, kenmerk 2020-FUMO-0043144. Het besluit moet uiterlijk op 30 oktober 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.