Verlenging beslistermijn West aan Zee 133 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 31-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 april 2019, West aan Zee 133 te West-Terschelling, nieuwbouw recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO0032904. Het besluit moet uiterlijk op 23 juli 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.