Verordening Onroerende Zaakbelasting 2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-02-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 10 februari  2021 de Verordening tot eerste wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2021 heeft vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021. Het besluit is opgenomen in het “register belastingverordeningen” en ligt in de inforuimte van het gemeentehuis (op afspraak) ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2021 gelden kunt u ook terugvinden op de website. Ook kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.