Verordening toeristenbelasting, watertoeristenbelasting en forensenbelasting 2022erordening toeristenbelasting, watertoeristenbelasting en forensenbelasting 2022

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2021 heeft vastgesteld:

de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022,

de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2022,

de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022.

Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2022. Hierin is opgenomen dat met ingang van 1 januari 2022 het tarief van de toeristenbelasting

€ 1,82 per persoon (vanaf 4 jaar) per overnachting  zal zijn. Het tarief van de forensenbelasting zal met ingang van 1 januari 2022 € 252,98 per slaapplaats zijn.

Al deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De verordening die voor 2022 gaan gelden kunt u ook terugvinden op de website van de gemeente: www.terschelling.nl. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.