Verordeningen en tarieventabellen 2022

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2021 heeft vastgesteld de

- verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2022

- verordening op de heffing en invordering van Leges 2022

- verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2022

- tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Havengeld 2021

- tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Leges 2022

- tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020

- tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2020

- tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening Precariobelasting 2020

Bovengenoemde verordeningen en de daarbijbehorende tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2022. Deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2022 gelden kunt u ook terugvinden op www.terschelling.nl. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.