Besluitenlijst van de vergadering van 13 juli 2021