Besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2021