Besluitenlijst van de vergadering van 2 februari 2021