Besluitenlijst van de vergadering van 21 december 2021