Besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2021