Besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2020