Besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2021