Besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2020