Besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2021