Besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021