Eilân - Bert Wassink

Ons onvolprezen weekblad 'de Terschellinger' is ook voor mij belangrijk leesvoer. De advertentie van Stichting Ons Schellingerland (SOS) in de editie van 17 april kon me dan ook niet ontgaan. SOS eindigt met de oproep een e-mail aan ondergetekende te schrijven “als u ook vindt dat het rupsje-nooit-genoeg aan het doorslaan is.” Zo’n oproep vraagt om een reactie. Bij deze.

Het evenement Eilân, waar vergunning voor is aangevraagd, doet al enige tijd het nodige stof opwaaien op ons eiland. Er is wel vaker discussie over evenementen en de overlast die ermee gepaard kan gaan. Maar in deze mate is het nieuw voor Terschelling. Naar aanleiding van deze aanvraag is op Terschelling de discussie op tafel komen te liggen over vragen als “willen we dit wel?” en “wat zijn onze grenzen?”. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad (onder andere op mijn advies) nog eens besloten geen evenementenbeleid vast te stellen, omdat we daar eigenlijk geen behoefte aan hadden. Waarom nieuwe regels opstellen als je ze eigenlijk niet mist? Het ging immers allemaal aardig naar wens. Dat betekent dat ik als burgemeester aanvragen alleen kan (en moet) toetsen aan criteria op het gebied van ‘openbare orde en veiligheid’. In dat kader worden adviezen gevraagd aan de politie en de Veiligheidsregio Fryslan. Zorgen die eilanders hebben over de veiligheid en eventuele overlast van het evenement komen daarbij beslist aan de orde. Op dit moment zijn die adviezen voor Eilân nog niet ontvangen. Er is dus ook nog geen besluit genomen.

In het eilandakkoord (= wensen van de gemeenteraad voor de periode 2018-2022) is bepaald dat we als gemeente de komende tijd wel degelijk zullen gaan werken aan het vaststellen van een visie op evenementen. Op basis van die visie kan dan vervolgens beleid worden vastgesteld. Dan gaat het om doelstellingen (wat willen we bereiken en wat willen we niet?) en om regels die in acht moeten worden genomen. Aan dat beleid kunnen nieuwe aanvragen dan getoetst worden. Voor deze lopende aanvraag geldt dat dus nog niet. Omdat iedereen de gelegenheid moet krijgen mee te praten over een evenementvisie en omdat daarbij meerdere belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen, is mijn verwachting dat de nieuwe visie pas in 2020 het licht zal zien.

Hoewel we (nog) geen ‘beleid’ hebben dat gaat over vragen als ‘hoeveel (grote) evenementen willen we hebben?’ en ‘wat voor soort evenementen willen we wel en niet op Terschelling?’, zijn er wel regels die gehanteerd moeten worden bij dit soort aanvragen. Die staan in de Gemeentewet (art. 174) en in onze eigen Algemene plaatselijke verordening (Apv; artikelen 2:24 t/m 2:26). Als de vergunning wordt verleend, dan zullen daar dan ook voorwaarden aan worden gesteld. Maar ik kan bij nieuwe aanvragen natuurlijk niet naar willekeur eigen opvattingen als regels opwerpen. Ik kan wel de geldende regels op een objectieve, zorgvuldige manier toepassen.

Voor evenementen moet elke keer opnieuw een aanvraag worden ingediend. Bij de beoordeling van zo’n aanvraag worden ervaringen uit voorafgaande jaren meegewogen. Dus geen enkele organisator heeft de garantie dat een evenement langjarig kan worden gehouden. De in eerdere jaren ervaren overlast geldt daarbij als een belangrijk criterium. Bij een nieuw evenement kun je op voorhand natuurlijk niet eenvoudig ‘bewijzen’ dat het overlast zal geven.

Uiteraard kunt u mij een e-mail sturen met uw ideeën over Eilân. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze in te dienen als de vergunning ter inzage wordt gelegd. Dan kunt u ook precies zien wat er wel en niet is toegestaan. En natuurlijk kunt u meepraten over de evenementenvisie als deze wordt opgesteld. Op dat moment houden we het brede aanbod van (toekomstige) evenementen met alle betrokken inwoners tegen het licht.

Wordt vervolgd.

Reacties (2)

Door M.F.Velds, 20 04 2019 om 19:30
Zou ik kunnen vernemen wanneer de vergunning ter inzage wordt gelegd?
Door Kees Stada, 21 04 2019 om 08:03
Buiten de commercie is er ook een groep die niet uit is om steeds meer te bedenken om nog meer te willen en meer te verdienen.
Terschelling staat ook bekend om zijn grote dichtheid van miljonairs.
Bezwaren omdat Oerol opdringt en de rust verstoort.
Een groep die het eiland uniek wil houden en niet vol wil bouwen op de uniek mooie plekken. De jeugd heeft de toekomst.... maar wel zonder (zomer)vakantie met het gezin naar elders.
Terschelling, wees ook tevreden zoals het is, geniet niet alleen van het geld.

Plaats een reactie

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u w e c a j e n e t a n e d o