Collegeleden en werkwijze

Het college van burgemeester en de wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld door de raad. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurswerk. De verantwoordelijkheden van de leden van het college zijn benoemd in de portefeuilles. Meer informatie vindt u in het coalitieakkoord 2014-2018. De collegeleden geven een overzicht van hun nevenfuncties en van de bestuursagenda.

Eilanderspreekuur
Iedere woensdagochtend kunnen bewoners tussen 09.00 en 10.00 uur persoonlijk in gesprek met de burgemeester of één van de wethouders. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.

Ondernemersloket
Iedere dinsdagmiddag heeft de portefeuillehoudende wethouder tussen 17.00 en 18.00 uur een spreekuur voor ondernemers. U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling bestaat uit:

Bert Wassink

Wassink
contactgegevens en taken Bert Wassink
FunctieBurgemeester
E-mailadresb.wassink@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coördinatie, integraal veiligheidsbeleid waaronder openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horecabeleid; personeel en organisatie; burgerzaken; informatie, automatisering en dienstverlening; samenwerking De Waddeneilanden; onderwijs; strandvonderij; financiën en belastingen.

Jeltje Hoekstra-Sikkema

Hoekstra-Sikkema
contactgegevens en taken Jeltje Hoekstra-Sikkema
FunctieWethouder
E-mailadresj.hoekstra@terschelling.nl
Specialismen

Communicatie (burgerparticipatie); economische zaken, recreatie en toerisme; vergunningverlening, toezicht en handhaving; sport; sociale zaken en werkgelegenheid; vrijwilligersbeleid; zorg en welzijn (waaronder WMO).

Politieke partijVVD

Evert van Leunen

van Leunen
contactgegevens en taken Evert van Leunen
FunctieWethouder
E-mailadresevert.vanleunen@terschelling.nl
Specialismen

Ruimtelijke ordening; volkshuisvesting; welstand; cultuur/erfgoed; volksgezondheid; integraal jeugdbeleid; bibliotheek; asielbeleid.

Politieke partijPvdA

Hendrik Klaas van der Wielen

van der Wielen
contactgegevens en taken Hendrik Klaas van der Wielen
FunctieWethouder
E-mailadresh.vanderwielen@terschelling.nl
Specialismen

Landbouw en natuur;duurzaamheid (ambitiemanifest); grondzaken; beheer gemeentelijke eigendommen; kustbeheer en kustveiligheid; milieu (inclusief afvalverwerking); openbare werken; waterzaken; verkeer en vervoer, inclusief havenzaken/havenbedrijf.

Politieke partijCDA

Hetty de Jong

Geen foto
contactgegevens en taken Hetty de Jong
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadreshdejong@terschelling.nl