Vergadering Gemeenteraad 25-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-19:35
Voorzitter:Christa Oosterbaan

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

3 Huisvestingsverordening 2019

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.