Vergadering Raadscommissie 03-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. D. Ruige

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 3 december 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijsten 5 & 12 november 2019

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b. Overige medelingen van het college

Bespreekstukken

7 Beleidsregels afwijking bestemmingsplan en beheersverordening 2019

7.e. toegevoegd d.d. 4/12/2019

8 Rondvraag voor commissieleden