Vergadering Raadscommissie 08-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 8 oktober 2019

Actie: ter bespreking

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 10 september 2019

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Begroting 2020

8 Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting

9 Rekenkamerrapport externe inhuur

10 Rondvraag voor commissieleden