Vergadering Raadscommissie 15-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 15 oktober 2019

Actie: ter bespreking

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Terugkerende agendapunten

4 Lijst met toezeggingen

5a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

5b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

6 Aanvulling Welstandsnota Terschelling in verband met Programma +135+

7 Toepassen hardheidsclausule West aan Zee 133

8 Toepassen hardheidsclausule Noordlandweg 19 Midsland Noord

9 Jaarprogramma Helder handhaven 2020

10 Rondvraag voor commissieleden