Vergadering Raadscommissie 26-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 26 juni 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Bespreekstukken

4 Randvoorwaarden en uitvoeringsprogramma Havenfront

5 Toekomstvisie Onderwijs Terschelling